Nora Smedvigs Stiftelse

Nora Smedvigs Stiftelse ble opprettet ved årtusenskiftet av Nora Smedvig sr. til minne om datteren Nora Smedvig. Stiftelsens formål er å gi personell ved kreftavdelingen på Stavanger Universitetssykehus bidrag til konferanser, stipend til kursing og videreutdanning, samt forskning. De årlige bevilgningene skal legge til rette for å gi personalet impulser og økt kompetanse innenfor kreftbehandling.

Det er et ønske fra stifterens side at midlene skal prioriteres helsepersonell, og da fortrinnsvis sykepleiere og hjelpepleiere. Disse gjør en formidabel innsats for personer og familier som har blitt rammet av kreft. For stifteren og styret i stiftelsen er det viktig å kunne bidra til økt forskning og kompetanseutvikling innenfor dette området