Historikk

Shipping
Peder Smedvig etablerte sitt første selskap innen shipping i 1915 og i 1935 ble Smedvig Tankrederi AS etablert. Under andre verdenskrig mistet familien 4 av sine 5 skip. Shippingvirksomheten ble gjenoppbygd etter krigen og i 1971 ble Smedvig Supply Ships etablert. Smedvig Tankships Ltd. ble børsnotert den 5. juli i 1993 og oppkjøpt i 1995.

Hermetikk
Under den første verdenskrig investerte familieselskapene i diverse industriselskaper innen fiskehermetikk og var i en periode Norges tredje største produsent. I 1959 ble firmaets hermetikkproduksjon skilt ut og overtatt av en annen familiegren.

Olje-, gass- og industri

Smedvig familien gikk inn i offshoreindustrien i 1965 gjennom selskaper som investerte i undersøkelse, landbaser og forsyningsbåter. De deltok i oljeleting i Nordsjøen, på Valhallfeltet, i 1970 årene og i 1973 ble borerigger en del av porteføljen. Smedvig deltok i oljeutvinning i USA og på Spitsbergen helt fram til 1979. I 1987 startet oppbygningen av Scana Industrier som de første årene var involvert i vedlikeholdsarbeidet i offshoreindustrien, men ble senere utviklet til et industrikonsern innen offshore, stål og marine. Smedvig ASA ble etablert i 1989 for å ivareta familiens offshore boreindustri. Selskapet ekspanderte gjennom oppkjøp av  Dyvi ASA og Rob Ray i Singapore. Smedvig ASA ble notert på Oslo Børs i 1990 og på New York børsen i 1996. Smedvig realiserte verdiene fra Scana Industrier i 2005 og Smedvig ASA trakk seg ut av offshoreindustrien i 2006. Smedvig Family Office har i dag en serie investeringer på olje og gass oppstrømsiden.

Eiendom
Smedvig familien investerte i fast eiendom sent i 1960-årene og kan vise til sterke resultater i det norske eiendomsmarkedet siden den tid. Smedvig Eiendom AS er i dag en langsiktig og aktiv utvikler av nærings-og boligeiendom av høy kvalitet. Selskapet investerer også i internasjonale eiendomsfond. Smedvig Eiendom AS har kontor i Stavanger, Hamar og Lillehammer.

Venture og private equity
Smedvig Capital ble etablert i London i 1996 for å ivareta familiens venture kapital og private equity investeringer. Selskapet tilbyr kapital til verdens ledende ”private equity fonds”, samt kapital for oppstart og utvikling av nye selskaper.

Finansielle investeringer
Smedvig Asset Allocation AS fikk den 17. oktober 2007 konsesjon til å yte aktiv forvaltning og investeringsrådgivning. Selskapet forvalter Smedvig familiens investeringer i ulike finansielle instrumenter i henhold til mandater fastsatt av selskapets kunder. Forvaltningskapitalen er omlag 4 mrd kroner, der hovedfokus er å identifisere og investere hos de beste eksterne fondsforvaltere.
Selskapet er lokalisert i Stavanger.