Finansiell informasjon

Årsberetningen til Smedvig Asset Allocation AS gir aksjonærer og andre interesserte informasjon om Smedvig Asset Allocation sin finansielle situasjon.