Pressemelding: Smedvig Eiendom med som medeier i Create-Solutions AS

Econ Consulting Group opplever stor interesse i markedet og stadig økt etterspørsel etter selskapets unike informasjonsdatabaser og styrings-/beslutningsverktøy for aktører med tilknytning til næringseiendom. Produktkonseptet CREATE+ (Commercial Real Estate Analysis Tools e-solutions) går nå fra å være en del av analyseselskapet Econ Consulting Group, til å rendyrkes i det nyetablerte selskapet Create-Solutions.

Smedvig Eiendom har vært kunde i Econ Consulting Group fra CREATE+ lå på tegnebrettet for tre år siden, og har i etterkant abonnert på informasjonsdatabasene og analyseverktøyene. Gjennom sitt kundeengasjement har Smedvig Eiendom med sin profesjonalitet, kompetanse og bransjekunnskap vært en viktig sparringpartner i byggingen og utviklingen av CREATE+. Som finansiell investor gjør Smedvig Eiendom det nå mulig for Create-Solutions å trappe opp satsningen.

Vår nye skybaserte abonnementsløsning (som foreløpig dekker landets fire største storbyregioner) lanseres tirsdag 3. april. Løsningen gir våre kunder løpende oppdatert informasjon på PC, nettbrett eller smarttelefon, enten de sitter på kontoret, hjemme i stua eller er på reisefot. Vi har nylig ansatt redaksjonsmedarbeider og senior kundeansvarlig i Stavanger, og søker nå senior kundeansvarlige til å lede satsningen i Oslo og Bergen.

Markedsdirektør i Smedvig Eiendom, Sjur Chr. Monsen, om investeringen i Create-Solutions:

«Smedvig Eiendom investerer i Create-Solutions som følge av at vi lenge har hatt et ønske om bedre analysegrunnlag for næringseiendomsmarkedet. Vi savnet lenge empirisk innsamlede data og en metodisk organisering av disse. I tillegg så vi behovet for et komplett porteføljestyringssystem for vår eiendomsportefølje. Create-Solutions har gode løsninger på disse områdene, og vi ønsker å være med å tilgjengeliggjøre disse for andre markedsaktører og ytterligere profesjonalisere markedet.»

Kort om Create-Solutions’ eierskap og ledelse
Create-Solutions AS eies av Econ Consulting Group AS (66 %) og Smedvig Eiendom AS (34 %), og ledes av Rune Svindland som er gründer av forretningskonseptet CREATE+. Selskapets aksjekapital er kr 10 mill.

 

Adm. dir. i Create-Solutions AS og markedsdirektør i Smedvig Eiendom Sjur C. Monsen

 

01. mars 2018