Leietakertjenester

Drift og forvaltning
Vi ønsker å tilby våre leietakere optimale arbeidsforhold i tidsriktige lokaler med fornuftige energiløsninger. Vi forvalter selv alle våre bygg og eiendommer. Våre vaktmestere, driftssjefer og øvrige ansatte har tett og personlig kontakt med våre leietakere og samarbeidspartnere. Slik løser vi raskt både kortsiktige og langsiktige utfordringer.

Markedsføring
Gjennom langsiktig markedsarbeid og bevisst valg av leietakersammensetning, ønsker vi å skape merverdier som også kommer våre leietakere til gode.

Tilleggstjenester
Smedvig Eiendom tilbyr leietakere tilleggstjenester i enkelte bygg og eiendommer. I beskrivelse av våre eiendommer fremkommer det hvilke fasiliteter som er felles for leietakerne i byggene.