Ipark

Ipark- Innovasjonspark Stavanger – er et internasjonalt senter for innovasjon, forskning og næringsutvikling med over 150 bedrifter, lokalisert på universitetsområdet på Ullandhaug sentralt i Stavanger. I Ipark er det etablert flere interessante miljøer innenfor bl.a. energi, næringsmiddel (Måltidets Hus), tele, IKT, geoscience, helse med mer. I tillegg er deler av det offentlige virkemiddelapparatet representert i parken.

Kontorlokalene er fleksible og av gjennomført god kvalitet. Som leietaker i Ipark har en tilgang til flere felles fasiliteter og tjenester slik at bedriftene kan konsentrere seg om sin kjernevirksomhet. Dette, sammen med den geografiske plasseringen og bedriftssammensetningen, er Iparks store fortrinn.

Ipark Eiendom AS er eier, forvalter og utleier av parkens bygningsmasse. Ipark består i dag av 40 000 kvm næringsbygg fordelt over åtte bygg. Ipark Eiendom AS eier videre et betydelig tomteområde i forlengelsen av dagens bygningsmasse. Utbyggingspotensialet er i overkant av 55.000 kvm. Området regulert for offentlig bebyggelse for undervisning og forskning på høyere nivå, utviklingsrelaterte miljøer samt kunnskapsbasert bedrifter.

Er du interessert i ytterligere informasjon om området, vennligst kontakt Cecilie W. Melbye, Daglig leder Ipark Eiendom AS, Tlf 51 87 40 12 /Mob 915 87 543 eller Trygg Bugge, Markedssjef Ipark Eiendom AS, tlf 51 87 49 52/Mob 90 09 91 07.

Ipark Eiendom AS er eid av Smedvig Eiendom AS (54,5%) og Forus Næringspark AS (45,5%).

www.ipark.no