Pressemelding: Åpning av Ydalir Hotel

    Anna Margaret Smedvig og Julia Smedvig Hagland utenfor Ydalir hotell på åpningsdagen 14. mars.

Ordfører Christine Sagen Helgø, sammen med Anna Margaret Smedvig åpnet i dag Ydalir hotell på Ullandhaug i Stavanger. Den offisielle åpningen ble etterfulgt av taler fra blant andre rektor ved UiS Marit Boyesen, Pål Biørnstad fra Lund+Slaatto Arkitekter, instituttleder ved Norsk Hotellhøgskole Johan Richard Edelheim og hotelldirektør Martin Sagen.

Ydalir hotell er en gave til Universitet i Stavanger og Stavanger by fra Smedvig familien i forbindelse med deres 100 års jubileum i 2015. Hotellet eies av Stiftelsen Ydalir. Stiftelsens formål er å legge til rette for og bidra til utvikling av forskningsmiljøet ved Universitetet i Stavanger. Stiftelsen Ydalir skal videre kunne dele ut midler av sin avkastning til forskningsprosjekter, professorater, doktorgradstipender og lignende aktiviteter ved UiS.

Det er etablert et eget driftsselskap hvor hotellnæringen selv er aksjonærer. Gjennom en samarbeidsavtale med Norsk Hotellhøgskole skal driften tilrettelegges slik at deler av den kan inngå i et nærmere bestemt undervisningsprogram for studenter ved instituttet.

Ydalir har 59 rom, hvorav 12 er leiligheter beregnet på langtidsboende. Hotellet har en konferanseavdeling, peisestue, frokostsal og bar, og vil etter hvert også åpne egen restaurant. Ydalir er et tilbud til UiS sine gjesteforelesere, gjesteforskere og andre besøkende fra inn- og utland, samt til regionens øvrige gjester.

Hotellet er tegnet av Lund+Slaatto Arkitekter og bygget av Kruse Smith. Treprosjekt har levert store deler av hotellets innredning. Byggingen startet i november 2016 og ble ferdigstilt i begynnelsen av mars 2018.

Bygget er inndelt i tre mindre, kubiske volum, som til sammen danner en naturlig forplass; en velkomstfavn for besøkende og et samlende tun for alle beboerne.

Ved at de tre kubene utgjør separate bygningsvolum som i posisjon er noe forrykket i forhold til hverandre, får hvert rom sin egen, unike plassering og henvendelse til omgivelsene. Korridorene utgjør et opplevelsesrikt forløp med sideveis gløtt og utsyn fra glassbroene som forbinder kubene.

Høy kvalitet og bestandighet kjennetegner materialvalgene. De tre kubenes hovedmateriale er tegl, med beslag og takflater i messing. Utstrakt bruk av tre og betong gir interiøret et eksklusivt preg med en lun atmosfære.

Ydalir var navnet på hjemstedet til den norrøne jakt og vinterguden Ull, som man antar at Ullandhaug har sitt navn fra.

 

 

 

 

 

 

Fylkesordfører i Rogaland Solveig Ege Tengesdal og varaordfører i Stavanger Bjørg Tysdal Moe

Resepsjonssjef Martinus Helland

Ordfører Christine Sagen Helgø viser stolt frem Ydalir nøkkelen hun fikk overrakt fra Anna Margareth Smedvig

Hotelldirektør Martin Sagen og daglig leder i Stiftelsen Ydalir Cecilie Melbye