Pressemelding: Smedvig inn som hovedeier i IT selskapet Veni AS

IT selskapet Veni AS etableres med hovedkontor i Stavanger – Smedvig går inn som hovedeier.

Fra venstre: Petter Alfsen (leder marked Veni), Sjur C. Monsen (markedsdirketør Smedvig Eiendom), Nils Olav Nergaard (daglig leder Veni) og Simen Malmin (leder teknologi Veni)

 

Sammen med Nils Olav Nergaard, Petter Alfsen og Simen Malmin har Smedvig etablert IT-selskapet Veni AS.

Om Veni AS
Veni skal bli en sentral aktør innen utvikling og anvendelse av framtidsrettet informasjonsteknologi. Selskapet tilbyr et bredt spekter av tjenester, egenutviklede produkter og infrastrukturløsninger. Akselererende utvikling av ny informasjonsteknologi skaper nye utfordringer og muligheter for alle virksomheter i alle bransjer. Veni skal bistå i utvikling av denne teknologien, gi råd til virksomhetene og synliggjøre potensialene som ligger i anvendelse av ny teknologi.

Initiativtakerne i Veni har solid IT-erfaring og har god kunnskap om behovene i de ulike bransjene i regionen og resten av landet. De har også god tilknytning til institusjonene og innovasjons- og forskningsmiljøene i Rogaland.

«Vi ser at IT og digitalisering blir mer og mer sentralt innen samtlige områder i våre ulike virksomheter. Samtidig mener vi at det er viktig for regionen å ha et lokalt sterkt teknologimiljø som fokuserer på informasjonsteknologi». Odd Torland Administrerende direktør Smedvig AS

«Med Smedvig på laget skal vi legge til rette for økt samhandling mellom regionens teknologimiljøer, institusjoner og innovasjonsmiljøer. Vi tenker langsiktig og har som ambisjon å skape varige spennende IT-arbeidsplasser» Nils Olav Nergaard, Daglig leder Veni AS