Smedvig får gode skussmål fra leietakerne

Høst: Smedvigkvartalet avbildet en solrik formiddag

Resultatene fra kundeundersøkelsen 2017 som ble utført av Markedsføringshuset er nå ferdig analysert. I september i år sendte vi ut en kundeundersøkelse til 47 bedrifter og vi fikk en svarprosent på hele 71 prosent, noe som vi er godt fornøyde med. Kundeundersøkelsen kartlegger alt fra lokasjon, lokaler, fasiliteter, miljø, energi og service. For oss handler kundeundersøkelsen om mer enn bare å måle, vi ønsker å tilpasse oss kundens behov og finne de områdene vi kan bli bedre på.

Sterk fremgang fra 2015

Fra forrige kundeundersøkelse som ble gjennomført i 2015 ser vi en positiv framgang på flere områder. Noe vi spesielt ønsker å trekke frem er at 9 av 10 vil anbefale Smedvig Eiendom til andre, og dette er vi veldig stolte over. Det betyr at leietakerne våre er særdeles fornøyd med servicen og tilgjengelighet fra ansatte i Smedvig Eiendom, men også våre underleverandører.

Noen andre punkter som kan trekkes frem er at vi bli sett på som fleksible. Vi jobber alltid med å tilpasse oss alternative løsninger for kunden hvis det skulle være behov for det. I tillegg streber vi etter å være kvalitetsbevisste, nyskapende og ha et troverdig miljøengasjement. Fremover skal vi ha fokus på miljø og bærekraft, noe som også var et spørsmål i undersøkelsen. Her har vi fått inn en rekke gode innspill som vi kommer til å se nærmere på i tiden fremover.

Hva skjer fremover?

Nå kommer vi til å jobbe videre med undersøkelsen og vi tar alle tilbakemeldingene vi har fått på alvor. Det er allerede igangsatt prosesser hvor det er behov for enkelte tilpasninger. Det faktum at svarene er åpne gjør at vi kan følge opp kundes enkelte behov på best mulig måte.

«Vi er svært fornøyde med at leietakerne våre har en høy grad av tilfredshet og vil anbefale oss til andre. Vi skal imidlertid ikke hvile på laurbærene, men bruke tilbakemeldingene fra undersøkelsen til å forbedre oss ytterligere. Vi mener at vår strategi med å satse på egen drift og høy kvalitet i alle ledd av eiendomsforvaltningen vil gi oss et konkurransefortrinn over tid. Vi lever av fornøyde leietakere», sier Markedsdirektør Sjur Christian Monsen.

Fornøyd: Markedsdirketør Sjur Christian Monsen er svært fornøyd med de gode tilbakemeldingene.