Andre investeringer

Smedvig vil fra tid til annen gjøre direkte investering i prosjekter og selskaper hvor vi ser unike muligheter og høyt avkastningspotensial. Når vi evaluerer slike investering ser vi etter selskaper/partnere med gode lederteam, unike markedsmuligheter og nedside beskyttelse. Nåværende investeringer er hovedsakelig gjort innen gruvedrift og energi. I 2011 gikk vi inn i to nye områder; eNavigasjon (NAVTOR) og utvikling av data senter (Green Mountain Data Center). Vi vil videreutvikle dette området i årene som kommer, både med episodiske/opportunistiske og mer strategiske investeringer.