Smedvig

Smedvig-familien har en lang historie og gode resultater å vise til. Formuen forvaltes for nåværende og fremtidige generasjoner, investeringene har derfor et langsiktig perspektiv.

Smedvig har interne team som forvalter investeringsporteføljer innen eiendom, venturekapital og direkte investeringer, i konkurranse med de beste forvaltere som finnes innen samme aktivaklasser. I tillegg forvalter Smedvig Asset Allocation AS en investeringsportefølje bestående av aksje- og hedgefond.

En diversifisert familieportefølje er bygget opp for å gi god risikovektet avkastning og langsiktig kapitalvekst, samt unngå permanente kapitaltap.
Smedvig Family Office har en forvaltningskapital på NOK 12 mrd.